Thursday, April 20, 2006

podluck

Kims Kommentarer til synopsen.

Jeg har læst alle synopsis-indsparkene seriøst igennem og har mange (for mange?) kommentarer – men jeg synes også der er mange gode ting :

Som jeg ser det lige nu så starter vi med min del, hvor vi smider mit afsnit om ”fastmedie til bærbare” på side 2 ud (da Erik har meget bedre fat i den del.)
Den sidste del af mit (med rødt) om fremtiden tager vi enten ud eller lægger den foreløbigt som en slags afslutning på hele synopsen.

Derefter synes JEG at det er naturligt at fortsætte med Eriks om kommunikation /Push-Pull, - som jeg umiddelbart finder letforståelig , - sprogligt klar, præcis og rigtig god.

Derefter f.eks. over til Lotte, - jeg synes Eriks sidste afsnit lægger lidt op til det der med NEDEFRA.

Til Lottes : Jeg synes der er fat i mange gode ting. Måske er afsnit 2 ”Ifølge Gillian Young….” lidt meget af det samme som jeg har med i mit om samfund medier og internet , - men lad det stå i første version til Charlie, - så kan vi vurdere det på mandag.

Definitionen der kommer i Lottes 3. afsnit synes jeg må kunne skæres endnu skarpere og anvrnde som enb slags indledning til både Lottes og Lis´ - fordi begge refererer til begrebet horisontal/vertikal – jeg synes bare vi skal skære ud i pap hvad vi mener med de begreber.

Nederst på Lottes side 1 synes JEG at det var oplagt at lægge op til en analyse af et konkret eksempel, - eller i hvert fald pointere at det vil vi gøre til eksamen.

På side 2 øverst i Lottes slås tonen om globalitet og muligheder an, - men skal der ikke også lige tones lidt malurt i bægeret hér : Hvad med alle dem der ikke kan, ikke har PC, ikke har internet, ikke har muligheder – noget om Digital divide – u-lande og måske sociale sammenhænge i de vestlige lande (hvem er der ikke orker at komme til orde?) – bare et forslag – altså noget med at modstille de nye muligheder med de skel det også kan være med til at sætte mellem borgerne.


Til LIS´ :

Det er umiddelbart den mest rodede del lige nu for mig at se.

Til LIS (og Lotte) : Jeg mener at det ville være en god idé kort at definere hvad vi mener med horisontal kommunikation.
Lotte har noget i 3. afsnit som nærmer sig en definition af horisontal og vertikal. Efter min mening burde vi skære hendes tiltag til definition endnu skarpere og så sætte det ind som start på de to afsnit (Lis´ og Lottes), - da begge referer til disse begreber.

Første afsnit virker endnu lidt uklart/rodet – hvad er det vigtige/pointen?
Til slut i første afsnit skriver Lis : noget med liberalistisk og marxistisk. Jeg synes det er lidt farligt anvendt hér, - i hvert fald kalder det på at definere hvad de 2 positioner står for.

(curlingbørnene) mener jeg skal ud.

I afsnit 2 linie 9 står der musikindustrien , - er det ikke Apple MusicStore du tænker på hér ?

Nederst på side 1 står der noget med indtægtskilde for nyhedsvirksomhederne. Underbyg det med nogle facts/tal.
Jeg mener at vide at f.eks. DR netop i disse dage går over til at brugerne af P1-harddiskens podcasts skal betale for at abonnere på dem, - det kunne være et eksempel på det med at tjene penge på det, - ellers kom med andet eksempel.

I slutningen af første afsnit på side 2 mener jeg at se at konsekvensen af abonnere også bliver en fuldstændig individualisering af mendie-forbruget (og det skiller os vel ad ?)

2. afsnit på s. 2 virker uklart på mig.

Afsnittet Uønskede reklamer :
”…kendt fra email og SMS” - der har været rigtigt mange eksempler på den slags misbrug også på SMS-tjenesterne mener jeg.
Ellers synes jeg at det er interessant.

Afsnittet : ”Follow the money” - skærmen er 320 x 240

Sidste afsnit i Lis´:
Igen lidt uklart – synes jeg.


Og så til slut : JEG sidder jo ikke inde med de viise sten , - men jeg tror på at vi kommer længst med at kommentere alt hvad vi får øje på , - og være åbne overfor kritik , - så jeg modtgare også gerne synspunkter og kritik på min del (og også gerne på ovenstående kommentarer)

Jeg tror vi får en fin synopsis ud af det


Mange hilsner

Kim

Tuesday, April 18, 2006

podluck

Hvad er podcasting?
Ordet podcasting er en sammentrækning af Apples bærbare mp3-afspiller iPod og ordet broadcasting. Det er dog ikke et krav at lytte til det på en bærbar mp3-afspiller. Alle computere med en kombineret og mp3-afspiller og feedlæser indbygget kan bruges.
Man har kunnet downloade mp3-filer for senere at afspille dem i mange år. Det nye ved podcasting er, at den anvender kombinationen af RSS og XML. Teknisk set er RSS en familie af XML-formater, som hjemmesider kan bruge til at syndikere indhold på nettet Forkortelsen står for Really Simple Syndication. Teknologien gør, at internetbrugere kan abonnere på de såkaldte feeds ved hjælp af et program, den såkaldt feedlæser. I slutningen af 2004 blev RSS2 lanceret og udbredt, hvilket muliggjorde at man kunne inkludere en mediefil i sit RSS-feeds, fx mp3-fil eller mpeg4 til video osv. Dét markerede starten på podcasting. Da 4.9-versionen af iTunes i juni 2005 begyndte at understøtte feeds, og dermed også blev en feed-læser, blev podcasts pludselig tilgængelige for en stor gruppe modtagere. Desuden er iTunes en portal med links til mange tusinde forskellige podcasts kategoriseret efter ID3 tags osv.
En almindelig mp3-fil som kan downloades fra internettet uden tilknyttet RSS kan ikke kaldes en rigtig podcast. Det kan virke som nogle små detaljer at hænge sig i, men på den anden side så er det lige præcis RSS-teknologien, der gør, at podcasting adskiller sig fra tidligere ting og med rette kan kaldes noget nyt.
Men man kan så spørge, om fænomenet er så nyt og anderledes i forhold til streaming eller fx at lægge en mp3-fil op på en server og så minde brugene om det ved hjælp af et nyhedsbrev. Den grundlæggende forskel ligger i det tekniske, der sørger for, at brugeren automatisk får downloadet nye ”episoder”, så snart der er publiceret noget nyt. Først skal brugeren dog have opsøgt podcasten og aktivt foretaget valget at begynde at abonnere. De efterfølgende podcasts hentes så automatisk af feed-læseren - såkaldt ”background delivery” af indhold, efterhånden som det bliver publiceret. Denne background delivery adskiller lyden fra browseren og den hjemmeside, hvortil lyden er knyttet. Podcasten hentes fra nettet, men afvikles ikke i forbindelse med at brugeren skal være logget på en bestemt hjemmeside. Podcasten er altså ikke tilknyttet hjemmesiden på samme måde som lyd genereret af flashapplikationer eller streaming.


Her skulle der så have været en illustration af podcastingfødekæden men det kan man ikke på denne her blog


I II III.

Illustration af de forskellige led i produktion, distribution og modtagelse af podcasts.
Definition af podcast:
Én podcast er altså en kombinationen af en mediefil og en RSS-syndikering placeret på en server der i hinandens tilstedeværelse skaber podcasten. Efterfølgende kan man som bruger så abonnere på podcasten med et kombineret feedlæser og medieafviklingsprogram som automatisk henter de nyeste udsendelser til brugerens computer.
Efterfølgende kan filen eventuelt overføres til en bærbar mp3-afspiller.

podluck

Podcasting og podcatching
Da walkman’en blev lanceret i slutningen af 1970’erne opstod på én og samme tid en helt ny lyttekultur. Man var ikke længere bundet af, at man skulle høre yndlingsmusikken hjemme på stereoanlægget. Man kunne lytte når som helst og hvor som helst. Deraf udsprang succesen.
Hvis vi skruer tiden frem til april 2006, er tendensen nu, at vi stadigvæk vil have indholdet med os rundt – det skal være transportabelt. Som brugere af broadcastingmediet har vi i dag ikke længere mulighed for at være underlagt radio- og TV-programplanlægningen – det skal være on demand. En tredje og vigtig ting er tidsdimensionen. Vi ønsker ikke længere at være underlagt bestemte tidspunkter for når vi vil høre radioprogrammer og se TVprogrammer, nyheder etc. Vi ønsker at være opdaterede og kan ikke vente til TV-Avisen kl.21 for at få dagens nyheder. Nyhederne skal helst løbe ind som de gør på Reuters. Hermed kommer syndikeringen ind i billedet.
Disse brugssituationer smelter efterhånden sammen til en. Fra denne smeltedigel er podcasting blevet til.
Alle kan være med og det kræver ingen sendetilladelse!

Podcast fungerer sådan
on-demand – at brugeren kan hente filen når som helst.
tilgængelig – i form af en mediefil, streaming er ikke podcast.
syndikering – at podcasten bliver distribueret i det selvsamme øjeblik den bliver uploadet på serveren.
transportabelt – filen kan overføres fra harddisk til mp3-afspiller

Podcasting - push eller pull?
Når brugeren/modtageren har taget beslutningen om at abonnere på en podcast så kører det helt af sig selv som background delievery, hvor mediefilen automatisk bliver ført til brugerens computer.
Tidsdimensionen forudsætter altså ikke – i modsætning til traditionelle broadcastmedier - samtidig tilstedeværelse af afsender og modtager, men har en mere permanent karakter. Det er det, Jens F. Jensen omtaler som ’you go to the information source’-modellen vs. ’the information source comes to you’- modellen – eller sagt med andre ord pull- over for push-medier.
Jensen skelner jo som bekendt mellem fire typer af kommunikationstrafik:

• Transmission: når informationen produceres og ejes af en central informationstjeneste, og dette samtidig kontrollerer valget af og tidspunktet for den information, der distribueres til informationsbrugeren. (fx broadcast TV, radio).
• Konversation: når informationsindholdet produceres og ’ejes’ af den individuelle informationskonsument, og når kontrollen af midlerne til distribution og håndtering af informationen også ligger hos konsumenten. (fx telefon, ansigt-til-ansigt).
• Konsultation: når informationen produceres og ejes af et centralt informationscenter, men den individuelle informationskonsument har kontrollen over hvilke af de givne informationer, der skal leveres, og hvornår de skal leveres. (fx online databaser, opslagsværker o.l.). Typiske pull-medier.
• Registrering: når informationerne er produceret af en individuel informationskonsument, men selve brugen af informationen håndteres og kontrolleres af en central informationstjeneste. (fx opinionsundersøgelser, shoppingsystemer, cookies etc). (Jensen, s. 37-40).

Med hensyn til podcasting er man nødt til at tale mere nuanceret om push over for pull, idet modtageren altså først manuelt opsøger podcasten i en konsultativ pull-handling, og derefter automatisk får leveret de efterfølgende podcasts i et push-præget forløb.:

”I denne forstand er push således ikke transmission, men snarere automatiseret pull, eller i sit udgangspunkt allerede en kombination af request og levering, dvs af konsultation og transmission, ’you go to the information source’ og ’the information source comes to you’-modellerne – og dermed en ’multi-patterned’ tjeneste.” (Jensen, s. 59-60)
Jensens tekst om fremtidens information på internettet er tilbage fra 1999 – inden RSS-teknologien var færdigudviklet men passer fint ind i den forståelsesramme vi her taler om. Nemlig, at man bevæger sig hen til informationskilden (podcasten) og dernæst foretager en request og efterfølgende får indholdet leveret. Man bevæger sig altså fra pull til push.


Perspektiver for modtager og afsender:
Podcastingteknologien har altså givet almindelige mennesker muligheden for at publicere og distribuere mediefiler i deres helt egen niche. Podcastingen adskiller sig i kraft af RSS-formatet ved at have såkaldte pull-egenskaber, men også push-egenskaber - når først man abonnerer, pushes indhold til modtagerens computer i form af baggrundsdownload.

Litteratur:
Jensen, Jens F. 1999
Roadmap til Informations-Motorvejen – medietypologier for informationstrafikmønstre på Internet
I: Internet, World Wide Web, Netværkskommunik@tion – Om netmedier, netkulturer, beboede 3D virtuelle verdener og meget mere... Redigeret af Jens F. Jensen. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1999

Friday, April 14, 2006

podluck

Hej alle !
Efter anerkendt "go" fra Erik og Lotte har jeg forsøgt at blive lidt klarere i mælet om hvad min del af synopsen kunne bestå af.
Jeg har skrevet det ned hér nedenfor i en MEGET foreløbig form, der kun skal betragtes som et indledende angreb på min del af synopsen, - men jeg vælger at lægge den op hér så vi i størst mulig grad kan koordinere hvem der tager hvad og hvor der kunne være overlap, der skal fordeles o.s.v.

TJEK IT OUT og kommenter meget gerne (måske specielt Erik, - der nok er den der skal "deles" mest med)

MIT BUD :

Podcasting – new – new media. (medie og samfund)

Mængden af medier er eksploderet siden starten af 80´erne og i særdeleshed med internettets boom fra midten af 90´erne.
Det betyder et stadigt stigende udbud af traditionelle medier og tilkomsten af nye medieformer, såkaldte new media, som f.eks.: internetradio/TV, SMS/CHAT/Messenger-services via mobiltelefon og internetsider, interaktive læringsspil på internettet, podcast m.m.

Informationssamfund.
Professor Niels Ole Finnemann (1) beskriver 3 dominerende epoker i mediehistorien :
1. ”The epoch of the printed” (tale og skrift) frem til slutningen
2. “The epoch of analog Electronic Media” ( tale,skrift, trykt og analoge elektroniske medier) fra 1843 til sidste del af det 20. århundrede
3. ”The epoch of Digital Electronic Media” fra 1936 og frem
Senere (2) uddyber han informationssamfundets karakteristika i fem. Ifølge denne teori befinder podcast sig i den 5. mediematrice, hvor samfundets viden/information er kendetegnet ved digitalisering, netværksstruktur og globalt distribuering

Men hvad kendetegner så de nye medie / New Media og er podcast et sådant ?

New media.
Lev Manovich (3) opstiller 5 principper ud fra hvilke man kan afgøre om et medie kan betegnes som ”New media” .
Lev Manovich´s 5 principper er :
1. Numerical representation.
Mediematerialet er oversat til numerisk/digitale data.
2. Modularity.
Mediematerialet kan redigeres, erstattes, flyttes og fjernes.
3. Automation.
Mediematerialet kan udføre automatiske handlinger.
4. Variability.
Mediet er ikke bundet af en fast form, men kan modificeres/tilpasses
5. Transcoding.
Mediet kan oversættes både teknisk (fra et format til et andet) og kulturelt (mediet
påvirker kulturen så der opstår nye måder at beskrive/gøre ting på)

Sammenholder man podcast med Lev Manovich´s 5 principper står det klart, at podcast opfylder alle 5 kendetegn/principper og derfor udfra disse er et New Media.

Massemedie - minimedie.
Podcast kan være såvel et massemedie (Som de traditionelle medier: Aviser, radio og TV f.eks.), som et såkaldt minimedie.
Jens F. Jensen forudser i artiklen (3) et medielandskab bestående af netmedier karakteriseret ved : digitalisering, konvergens og netværk. Disse træk er podcast netop kendetegnet ved.
”Fastmedie” til bærbare/mobile medier
Fra Walkman til Ipod.
Analogt til digitalt
Digitalt til brændbart
Brændbart til bærbart
Synkronisering(syndikering)


Massemedier og samfund

Massemedierne blev i vide kredse opfattet som ”low-brow” og først med ungdomsoprørets ideologikritik i løbet af 1970´erne opstod et mere nuanceret syn på disse.

Med medieeksplosionen og globalisering fra midten af 80´erne opfattes medier i stigende grad som resurser på lige fod med litteratur. Ligesom sprog og litteratur udvikler personlig og kulturel identitet, kan erfaring med medier gøre det.

De nye muligheder for både at kunne forbruge og selv producere medier ligner et afgørende paradigmeskift.

Fremtiden ?
Med dette er mulighederne til stede for at betragte produktion af medier ligeså naturligt som det at skrive med blyant på papir og dermed bliver der muligvis brug for at udvide Manovich og Finnemann´s teorier med endnu en matrice/stadie.

/Kim Pii

podluck

Hej folks, jeg faldt lige over denne artikel fra min favoritnyhedssprøjte Ekstra Bladet hehehe...
Lyd kan ramme bestemte grupperinger som ellers normalt ville være fuldstændigt uimodtagelige overfor skriftlig kommunikation. Da gruppen ikke sjældent sætter sig i en bil i løbet af deres arbejdsdag, er et analysefirma kommet frem til følgende konklusion. Læs mere her her
Erik

Thursday, April 13, 2006

podluck

Hej Erik, Lis og Lotte !

ITU-mailen var lige nede, - så derfor dette indlæg på BLOGGEN

Jeg vil ikke sige at jeg er i panik, - men jeg har gnasket lidt i litteraturen og jeg er blevet en smule bekymret over mit eget del-emne.

Efter at have læst bl.a. Karin Høghs rapport på www.podblog.dk synes jeg at mit eget delemne, som det eneste, stikker for meget af fra jERES 3´S - og måske mere ligner et fremtidigt 4-ugers/specialeprojekt.

Derfor foreslår jeg, at vi evt. sætter af fra den traditionelle kommunikationsmodel (jeg har mailet den til Jer), hvor Erik fortsat tager "Kommunkationsteori" - og sammenholder det med podcast (som hidtil, - og at Lis og Lotte også som aftalt tager hhv. top-down (konglomerater o.s.v.) og buttom -Up (Afsenderens/minoriteter muligheder for selv at producere o.s.v.) , - men at :

JEG i stedet for podcast og læring tager podcast i medieteoretisk (og historisk) belysning : New media, Lev Manovich, Niels Ole Finnemann (evt. Lars Qvortrup?) og the media book kap. 1(+2?).

Der er ingen katastrofe under opsejling, - men jeg tror mit alternative forslag ville gøre synopsen mere sammenhængende.

Da tiden er meget knap og en del skal læses endnu er det vigtigt at I lige melder tilbage om jeg kan tage MEDIE/NEW MEDIA/PODCAST-vinklen ....hvad siger I ?
/Kim

Wednesday, April 12, 2006

Lidt mere fra kommunikationsforum.dk

Fandt en artikel fra Karin Høghs hånd som kommer ganske fint omkring perspektiver og faktuelle sider af podcasting. Det er her på
Kommunikationsforum.dk

Erik

Lidt mere fra kommunikationsforum.dk

Fandt en artikel fra Karin Høghs hånd som kommer ganske fint omkring perspektiver og faktuelle sider af podcasting. Det er her på
Kommunikationsforum.dk

Erik

Sunday, April 09, 2006

Links til artikler om podcasting fundet på nettet

Pod Casting
Udell on podcasting-An audio interview with Jon Udell, columnist for Infoworld, on podcasting.
Wikipedia entry on podcasting-Just to complete the loop! Lots of links to helpful info, directories, etc.
Podcasting Wiki-A wiki for podcasters and their listeners. Lots of good info, including how-to's, stuff on "pod safe" music, etc.
iPodder-A cross-platform OS application for easily subscribing and listening to podcasts. Doesn't require an iPod (despite the name).
http://www.podcast.net/-A directory of many podcasts
www.apple.com/podcasting/-Apples podcasting service
www.podcastingnews.com/-A news site concerning anything potcasting related
http://www.itu.dk/~megel/sounddesign.html

Fandt denne på RUC hjemmeside
http://www.professional-lurker.com/archives/cat_call_for_papers_i_am_tracking.html
http://www.thepodcastingebook.com/

DSB
Her er de præsentationer af DSB, der anvender PDA som undervisningsmedie - som jeg talte om
http://www.handstep.com/media(62,1030)/e-learning_på_håndholdte_computere,_Camilla_Bartholdy,_Courseware.ppt
http://www.fluid.dk/arrangementer/mob081205/FLUID_01122005.ppt

M-læring - mobil læring - NYT udtryk
http://www.fluid.dk/arrangementer/mob081205/FLUID_01122005.ppt

Postet af Lis

Fra min egen verden IBM og podcasting intern besparelse ved anvendelse af podcasts

Anede ikke at vi havde det!

http://www.itworld.com/Tech/5042/051123podcastibm/

Et godt konkret eksempel fra IBM’s organisation er hvordan at Supply Chain afdelingen har erstattet deres ugentlige conference call, ofte med op til 7000 medarbejdere, med et ugentligt podcast.
“Now, supply-chain executives upload a weekly podcast, which staffers can listen to when they want. "It's dramatically cheaper.””

Postet af Lis

Kvinder er latemovers på teknologi - podcast omkring kvinder og podcast!

Fundet på DR
Podcasting: Kvinder er late-movers på teknologi. Tidligere på boardet blev det nævnt, hvorfor der er så få kvinder, der laver podcasting. I det hele taget er kvinder late-movers (men heavy adaptors) på teknologi. Det fandt jeg en podcast om, hvor det er kvinde, der svarer på, hvorfor der er sådan:

http://www.dr.dk/podcast/debat.asp?&gbCmd=showThread&pID=93C3A0871CC6D8CBC125714700582BED&gbCmd=showThread&pID=93C3A0871CC6D8CBC125714700582BED&x=y#GB293C3A0871CC6D8CBC125714700582BED

Postet af Lis

Podcast som politisk medie - PR

Denne her tyske side har en lille artikel om Arnold... "I'll be Back"..

http://klauseck.typepad.com/prblogger/2005/06/schwarzenegger_.html

podcasting som politisk kommunikationsmedie

Postet af Lis

Forrester Rapport om podcasting øv den koster penge

Der er lige kommet en Forrester rapport om podcasing

http://blogs.forrester.com/charleneli/2006/04/forrester_podca_1.html

men der må være uddrag af den på nettet.... som vi kan bruge til vores projekt.

Hentet fra Charlene Li's Blog.. arbejder hos Forrester

Aside: Here's a great use of podcasts: language instruction. There's a series of Chinese language podcasts at http://www.chinesepod.com/ that I've just downloaded (not subscribed to yet) to try out as I'm hoping to brush up my very poor Mandarin. If I like it, I'll probably subscribe to the podcast so that I can get my regular Chinese lesson.

Lars Quortrup Det lærende samfund - det hyperkomplekse samfund

Jeg har fundet 1 interessant artikel fra denne Professor i multimedier!... om hyperkompleksitet og viden. Jeg har været på biblioteket og hentet artiklen fra "Samvirke" og lånt hans bog "Det lærende samfund". En rigig god bog... har skimmet kapitler igennem. Det er rigtig mange gode ting i denne bog, som vi kan bruge. Tager den og artiklen med mandag den 10. april.

Postet af Lis

Input til emnet Podcasting udenlandske artikler

Her er interessante avisartikler - fundet på nettet

St. Petersburg Times

online13 February 2006 by Sean Daly
Can Transformation sprout in earbuds?
http://sptimes.com/2006/02/13/Artsandentertainment/Can_transformation_sp.shtml

Bible reading and weight loss through ipods!

The New York Times
12 februar 2006 by Thomas Beller
Ipod on the Tracks
Hvad gør man ikke for at redde sin Ipod - afhængighed?


The New York Times
3 februar 2006 by Damon Darlin
The iPod Ecosystem
http://www.nytimes.com/2006/02/03/technology/03ipod.html?ex=1296622800&en=a1164823d8486931&ei=5090&partner=rssuserland&emc=rss

I denne artikel er der nogle dejlige tal om udbredelsen af ipod og ikke ikke mindst industrien omkring tilbehør og plusind mm.
Last year, Apple sold 32 million iPods, or one every second. But for every $3 spent on an iPod, at least $1 is spent on an accessory, estimates Steve Baker, an analyst for the NPD Group, a research firm. That works out to three or four additional purchases per iPod.

The New York Times
21 november by Laurie J. Flynn
TiVo new feature TivO release watch video om Sony PSP
http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F30A15FF345A0C728EDDA80994DD404482&fta=y&incamp=archive:article_rel
ated

The New York Times

25 januar 2006 by Jeffrey Selingo
Students and Teachers, From K to 12, Hit the Podcasts http://www.nytimes.com/2006/01/25/technology/techspecial2/25podcast.html?ex=1144728000&en=63d3f4c44fb5ae36&ei=5070

e-learning EPN The Education Podcast Network
http://epnweb.org/

Who's buying ipods?
cnets news.com staff 15 februar 2005
http://news.com.com/Whos+buying+iPods/2100-1041_3-5577396.html
rettelse til teksteni
As many as 22 million American adults, or about 11 percent of the U.S. population, own iPods or other MP3 players, a new study has found. 22 million iPod and mp3 owners divided by 295 million Americans = about 7.5 percent of Americans owning an mp3 player, NOT 11 percent.

U.S. Census info http://www.census.gov/main/www/popclock.html

Record labels not boarding podcast bandwagonhttp://news.com.com/Record+labels+not+boarding+podcast+bandwagon/2100-1027_3-6056949.html


Podcast: A guy thing?
27 december 2005 by Jonathan Skillingscnet news.com
http://news.com.com/Podcasts+A+guy+thing/2100-1025_3-6009977.html?tag=nl
A survey in December by Podtrac, a company that aims to connect podcasters and advertisers, showed that 78 percent of those who have ever listened to a podcast are male. That pattern is in keeping with early adoption of a wide array of technologies, from PCs to video games.


Yahoo launches podcast search 9 oktober 2005 Elinor Millssite

http://news.com.com/Yahoo+launches+podcast+search+site/2100-1025_3-5892159.html?tag=nl
Den kommercielle del af kagen

Blog
ipods as a change agent
http://www.populationstatistic.com/archives/2006/02/13/ipod-as-a-change-agent/

Blog
iPods and healthcare: Where's the Connection
http://blog.hin.com/?p=35

Blog
http://www.populationstatistic.com/archives/2006/02/03/ipod-accessory-ecosystem/
Behold the power of the iPod: By virtue of its dominant market share (some 90 percent of portable digital media players), it’s spawned a billion-dollar industry dealing in add-on widgets:

iPod Helps Radiologists Manage Medical images

http://www.rsna.org/publications/rsnanews/dec04/ipod-1.html
Radiologists from the University of California, Los Angeles (UCLA), and their colleagues at other institutions from as far away as Europe and Australia are now using iPod devices to store medical images.


How Women and men use the internet
PEW internet and American life project28 december 2005
http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Women_and_Men_online.pdf

http://www.pewinternet.org/PPF/r/171/report_display.asp - link virker herfra

Rigtig god emperi!!!! og næsten det nyeste...Der er også data om mp3 og ipods
Alternative mærkerZEN fra Creative (cd + lagringsmedier)Sansa fra SanDisk (producent af lagringemedier)

Cult mod CultIpod mod ZEN ...
http://www.zencast.com/

Jogging kultur?

Skøn artikel om nye medie ord

http://www.nytimes.com/2006/04/09/jobs/09wcol.html

Kender I disse ord? Screensucking, Gemmelsmerch, Regurgimailer.. Det gør I når I har læst artikel...

Postet af Lis

Monday, April 03, 2006

Referat 3.4.2006

Podcast-gruppe 3.4.2006

Erik Steen
Lis Skjold
Lotte
Kim Pii

Brainstorm :Hvad er det ?
Hvor mange bruger det ?
Definition?
Abonnenter / Hvem podcaster? (Lystfisker/Røsnæs)

Karin Høgh-rapport ?
Claus Bruhn Jensen (hjemmesiden som det tavse medie)

At optage ny teknologi (Rogers) – Hvem gør det ? – hvordan/hvor starter det?

”folkets stemme” <> Mediekonglomeraterne (dig og DR) – frihed demokrati
Public Service - Omnibus – oppefra/ nedefra (DR <> katpod)
Tjek www.damsted.net
Lyt også : www.genau.dk/blog > Patrick Damsted telefoninterview.
www.podhead.dk
immediacy

Vidensdeling(Tor Nørtranders) /Fri spredning/Open source/identitets-eksponering (her er jeg – få sit navn slået fast) <> kommerciel/salg/reklame/økonomi
Populærkultur <> specialiseret ekspert/Superstreng

Indhold

RSS / Blogs-sfæren udvælge – specialisering/individualisering/

Repræsentation af minoriteter (køn, Døve, religiøse(katpod.dk, politiske synspunkter) – demokratisering af medier

Markedsføring/reklame-potentiale

Trailere, foromtale som podcast for at gøre brugerne opmærksomme på noget kommende

Kommunikationsmodeller – Afsender –modtager (Niche-afsenderne lytter også selv til podcast, - opgør med traditionel kommunikationsmodel PUSH-PULL

Tekst – audio - video

Minervamodeller segmenter / målgruppe for podcast. (Andreas-rapport)

E-learning. – virtual Reality ekstra lag på virkeligheden – uddannelse/efter/videre/seneste opdatering af informationer (DSB)

Ophavsret og podcast

Location awareness (turisme)

Cultural studies / Marxistisk tilgang

www.podomatic.com

Til næste gang :
Brainstrome videre selv – og byde ind på hvilken indfaldsvinkel sammenholdt med litteratur hver især kunne have lyst til at skrive om (ca. 1½- 2 sider pr. pers)

Vi forestiller os at opbygge synopsen efter princippet:

Indledning(begrebsafklaring, definition o.s.v.)
Indfaldsvinkel 1
Indfaldsvinkel 2
Indfaldsvinkel 3
Indfaldsvinkel 4
Afrunding og oplæg a la : ”Det er interessant bla bla – og peger videre mod…bla bla ….det vil vi gerne diskutere”

Vi har oprettet blog på www.blogger.com
User: podluck


Tjek / følg med I bloggen på :
http://podluck.blogspot.com

Podcast-gruppe på ITU/Medier og kommunikation oprettet

Lis, Lotte, Erik og Kim har afholdt første topmøde og brainstormet på en kommende synopsis i faget Medier og kommunikation på IT-universitetet.

På denne blog kan vi følge med i gruppens arbejde med synopsen.
Referat mailes til alle i dag 3.4.2006